IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy. Deze methode heeft de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als gaat om klachten gerelateerd aan angst, fobie en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties.

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige emoties die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.

IEMT  valt in de categorie “korte therapie” en je gaat samen aan de slag met zowel het proces om te werken met emotionele imprints en als met identiteit imprints.

IEMT geeft een antwoord op de vraag: “Hoe heeft een cliënt geleerd zich op een bepaalde manier te voelen, over wat het gevoel veroorzaakt en pakt het probleem direct aan, passend in de belevingswereld van de cliënt.

IEMT :

 • Is een model gebouwd rond het aanpakken en oplossen van de 5 patronen van Chroniciteit
 • Heeft toepassingen in het oplossen van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)
 • Traumatisch beeldmateriaal is grotendeels irrelevant voor het proces
 • Maakt gebruik van oogbewegingen als de dominante mechanisme voor verandering
 • Voorbehouden aan hulpverleners met kwalificatie Practitioner  IEMT

IEMT is toe te passen bij:

 • verliesverwerking
 • preventie burn-out
 • angst en depressie
 • Fobieën
 • stressreductie
 • persoonlijke ontwikkeling