Ik ervaar de Tarot kaart als de GPS van de ziel

Mensen vergeten vaak dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken ook als dingen niet lekker lopen is het ontstaan uit keuzes die je gemaakt heb. Het is een mens eigen om graag het pasklare antwoord op een presenteer blaadje aangereikt te krijgen zodat we zittend of liggend op de bank het juiste resultaat kunnen af wachten. Helaas werkt het zo (meestal) niet. Om een einde te maken aan het probleem of terug kerend thema in je leven zul je zelf actie moeten ondernemen met andere woorden je zult inzicht moeten krijgen in je situatie. Van daar uit zul je moeten handelen immers: Inzicht zonder handeling brengt geen verandering!

 

Meer inzicht in uw situatie

De Tarot is een uitstekend middel om daar bij te helpen, wat er namelijk gebeurd is dat je kaarten trekt die uitgelegd worden al dan niet in een patroon. Kaarten die je zelf trekt nadat je zelf het dek hebt geschud en voor je uit hebt gespreid. Deze kaarten bevatten jouw energie en vanuit je onderbewuste en dat gaat echt vanzelf je zult de kaarten kiezen die op dat moment voor jou van belang zijn. Op dat moment ontstaat er een 3-gesprek, de vraagsteller, de kaart en degene die de kaart voor jouw duid. Wees je er voortdurend van bewust dat je zelf degene bent die de keuzes maakt en daar ook verantwoordelijk voor is. Blijf zelf denken. De kaarten zeggen niets ze VOORSPELLEN NIET! Immers het zijn stukjes papier die niet meer dan je inzicht geven in jouw situatie zodat jij een goede actie kunt formuleren om mee aan de slag te kunnen gaan. Vaak is na één sessie al duidelijk wat je te doen staat, soms na twee.

 

Informatie over tarot

Er bestaan veel en uiteenlopende theorieën over het ontstaan van de tarot. Afgaande op geschiedkundig onderzoek is het tarotspel waarschijnlijk rond de 15e eeuw ontstaan in Noord-Italië, door aan het reeds bestaande kaartspel 4 extra figuurkaarten en 22 troefkaarten toe te voegen. Voor zover bekend zijn tarotkaarten eeuwenlang slechts gebruikt om mee te spelen (zie ook: Tarotkaarten). Pas nadat in 1781 Antoine Court de Gebelin in zijn boek Le Monde Primitif beweerde dat tarotkaarten “geheimen van de Egyptenaren” zouden bevatten, begon men Tarotkaarten te gebruiken voor het voorspellen van de toekomst. Sindsdien zijn er allerlei alternatieve theorieën over de oorsprong van de tarot ontstaan, waarvan echter de meeste zijn geformuleerd zonder de historische feiten in acht te nemen.

De Tarot bestaat uit 78 kaarten. Er zijn honderden verschillende deks verkrijgbaar het ene dek nog mooier dan het andere ze hebben echter allemaal een ding gemeen, de betekenis is steeds hetzelfde. De mogelijkheden om te werken met de Tarot zijn legio, ze kunnen in combinatie met astrologie en numerologie of als aanvulling op andere werkwijzen.